שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

בנק הפועלים בע"מ – סניף יפו

קוד בנק

12

קוד סניף

611

כתובת סניף

שד' ירושלים 16

עיר

תל אביב -יפו

מיקוד

6802108

תיבת דואר

טלפון

03-5155558

פקס

03-6836274

נגיש לנכים

לא

סגור ביום

יום ו

סוג סניף

תאריך פתיחה

01/01/1949

תאריך סגירה