שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

שירותי רב-קו תל אביב – תחנת אוניברסיטה תל אביב

שם העמדה

שירותי רב-קו תל אביב

כתובת

תחנת אוניברסיטה תל אביב

מקום

מפעיל השירות

רכבת ישראל

ימי שישי וערבי חג

הפסקות

ימים ושעות קבלה

א'- ה' 19:00 - 07:00

שבת

הערות

עמדה נגישה